Privacydisclaimer

Ajvanamerongen.nl

PRIVACYVERKLARING

Ajvanamerongen.nl, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Neem contact op via het contactformulier in de website

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ajvanamerongen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ajvanamerongen.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou

Opslaan van gegevens uit een contactformulier

De gegevens van een contactformulier dat je invult op deze website worden alleen gebruikt door ajvanamerongen.nl voor het doel waarvoor je het formulier invult, zoals een verzoek om informatie over onze diensten of het maken van een afspraak. De informatie wordt niet gedeeld met derde partijen. Alleen de gegevens die je zelf invult in de zichtbare velden van het formulier worden opgeslagen; er wordt geen andere informatie verzameld. Deze gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard en daarna verwijderd. Binnen die termijn van vijf jaar kun je ook zelf verzoeken om je gegevens te laten verwijderen of wijzigen; een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ajvanamerongen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij je af te leveren
 • Ajvanamerongen.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Ajvanamerongen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ajvanamerongen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ajvanamerongen.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ajvanamerongen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens bewaren wij 7 jaar omdat iedere ondernemer wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden

Niet van toepassing

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ajvanamerongen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ajvanamerongen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming insturen via het contactformulier op deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ajvanamerongen.nl wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ajvanamerongen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

PRIVACYVERKLARING – AVG